TEMATYKA I KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

 

Przedmioty realizowane w semestrze zimowym:

Mechatronika - Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Inżynieria Biomedyczna - Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Robotyzacja Procesów Wytwórczych - Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Laboratorium Mechaniki Technicznej z Wytrzymałością Materiałów

Transport - Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

 

 

Przedmioty realizowane w semestrze letnim:

Laboratorium Dynamika konstrukcji lotniczych

Laboratorium Biomechaniki

Laboratorium Mechaniki analitycznej

Laboratorium Mechaniki technicznej

 

INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

 

Mechanika Analityczna

Równania Lagrange'a (Instrukcja nr.18)
Wyznaczanie współczynnika restytucji (Instrukcja nr.19)
Zasada prac przygotowanych (Instrukcja nr.20)

 

Mechanika Techniczna


Wyznaczanie położenia środka ciężkości układu mechanicznego (Instrukcja nr.2)
Analiza płaskiego dowolnego układu sił (Instrukcja nr.21)


Wytrzymałości Materiałów

Statyczna próba rozciągania metali (Instrukcja nr.1)
Badanie stanu odkształceń i naprężeń w belce przy czystym zginaniu (Instrukcja nr.3)
Wyznaczanie modułu sprężystości G w rurze skręcanej (Instrukcja nr.4)
Wyboczenie sprężyste prętów prostych (Instrukcja nr.5)
Udarowa próba zginania (Instrukcja nr.8)
Badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów (Instrukcja nr.11)
Badania elastooptyczne (Instrukcja nr.12)
Badania rozkładu naprężeń w przekroju poprzecznym mimośrodowo rozciąganego pręta (Instrukcja nr.14)
Wytrzymałość materiałów na pękanie (Instrukcja nr.18)
Wytrzymałość połączenia klejonego (Instrukcja nr.19)
Wyznaczanie linii ugięcia belki z zastosowaniem twierdzenia o wzajemności przemieszczeń (Instrukcja nr.20)
Statycznie wyznaczalny przypadek osiowego rozciągania (Instrukcja nr.21, MES)
Wyznaczanie momentu bezwładności przekroju zginanej belki z definicji i wzoru Geigera (Instrukcja nr.22
)

Wybrane Zagadnienia z Optymalizacji Elementów Konstrukcji

Rozwiązywanie zadań optymalizacji metodą graficzną (Instrukcja nr.1)
Programowanie liniowe (Instrukcja nr.2)
Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych (Instrukcja nr.3)
Zastosowanie optymalizacji topologicznej w projektowaniu konstrukcji (Instrukcja nr.4)
Optymalizacja konstrukcji kratownicowej (Instrukcja nr.5)