DOKTORANCI

 

Mgr inż. Marek Chodurski

Temat rozprawy: "Analiza wytrzymałościowa hybrydowej konstrukcji nośnej głowicy robota przemysłowego"

 

Mgr inż. Andrzej Dylewski

Temat rozprawy:

 

Mgr inż. Marcin Kowalczuk

Temat rozprawy: "Analiza modalna i nieliniowa dynamiki sprzężonych elektro-mechanicznych modeli belek kompozytowych"

Pokój: 410 (CIiZT)

E-mail: m.kowalczuk@pollub.pl

 

Mgr inż. Damian Pasierbiewicz

Temat rozprawy: "Stateczność ściskanych słupów wykonanych z laminatów o dowolnych układach warstw"

 

Mgr inż. Izabela Korzec

Temat rozprawy: "Ocena wpływu struktury wewnętrznej materiałów inżynierskich na ich odporność na pękanie i tolerancję uszkodzenia"

 

Mgr inż. Joanna Rękas

Temat rozprawy: "Analiza drgań kosteczek słuchowych ucha zrekonstruowanego protezą z materiału SMA"

Pokój: 316

E-mail: j.rekas@pollub.pl

 

Mgr inż. Jakub Rzeczkowski

Temat rozprawy: "Influence of Elastic Couplings on Delamination of Fiber Reinforced Laminates"

 

Mgr inż. Wojciech Smagowski

Temat rozprawy:

Pokój: 414 (CIiZT)

E-mail: w.smagowski@pollub.pl

 

Mgr inż. Arkadiusz Smagała

Temat rozprawy: "Modelowanie oraz diagnostyka stanu łożysk tocznych"

 

Mgr inż. Jakub Paśnik

Temat rozprawy: "Weryfikacja doświadczalna metod modelowania delaminacji w kompozytach laminowanych za pomocą MES"

 

Mgr inż. Robert Zabłotni

Temat rozprawy: "Modelowanie zjawiska relaksacji ścięgien w uchu człowieka w aspekcie procesu przewodzenia dźwięku"

 

Mgr inż. Jakub Skoczylas

Temat rozprawy: "Odporność na pękanie połączeń klejowych materiałów kompozytowych"