W laboratoriach Katedry Mechaniki Stosowanej prowadzone są badania z zakresu dynamiki układów mechanicznych, teorii drgań nieliniowych, bifurkacji i chaosu deterministycznego. Wyposażenie laboratorium umożliwia wykonanie bezstykowego pomiaru przemieszczeń szybkozmiennych drgań elementów podatnych pozwalających na analizę odkształceń, prędkości i przyspieszeń dowolnie wybranych punktów struktury. Możliwe jest wykonanie badań zjawiska bifurkacji i chaosu występującego w wymuszanych układach dynamicznych charakteryzujących się nieklasycznym tłumieniem i sztywnością. Prowadzone są również badania nad odzyskiwaniem energii elektrycznej z drgań mechanicznych z zastosowaniem układów piezo- i magneto-elektrycznych oraz materiałów o właściwościach magnetostrykcyjnych. Analizowane są też nieliniowe układy z opóźnieniem czasowym, ze szczególnym uwzględnieniem procesów skrawania i sterowania układami mechanicznymi. Wyposażenie laboratorium umożliwia również wykonywanie badań z zakresu aktywnej eliminacji drgań z wykorzystaniem elementów piezoelektrycznych. Wykonywane są badania materiałów z pamięcią kształtu np. jako protezy ucha środkowego człowieka oraz badania nad mechaniką zniszczenia ściskanych elementów cienkościennych wykonanych z laminatów włóknistych. Wyniki prowadzonych badań doświadczalnych znajdują zastosowanie w przedsiębiorstwach zajmujących się inżynierią lotniczą, mechaniczną, mechatroniczną oraz inżynierią biomedyczną.