Prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński

Kierownik Katedry

Pokój: 314

E-mail: j.warminski@pollub.pl

www: warminski.pollub.pl

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Teter

Kierownik Zakładu Wytrzymałości Materiałów

Pokój: 315

E-mail: a.teter@pollub.pl

 

Dr hab. inż. Marek Borowiec, prof. uczelni

Profesor uczelni

Pokój: 819

E-mail: m.borowiec@pollub.pl

 

Dr hab. inż. Krzysztof Kęcik, prof. uczelni

Profesor uczelni

Pokój: 823

E-mail: k.kecik@pollub.pl

www: kecik.pollub.pl

 

Dr hab. inż. Jarosław Latalski, prof. uczelni

Kierownik Zakładu Mechaniki Ogólnej

Pokój: 822

E-mail: j.latalski@pollub.pl

 

Dr hab. inż. Rafał Rusinek, prof. uczelni

Kierownik Zakładu Biomechaniki

Pokój: 821

E-mail: r.rusinek@pollub.pl

www: raf.pollub.pl

 

 

 Dr hab. inż. Sylwester Samborski, prof. uczelni

Profesor uczelni

Pokój: 820

E-mail: s.samborski@pollub.pl

www: samborski.pollub.p

 

Dr inż. Marcin Bocheński

Adiunkt

Pokój: 316

E-mail: m.bochenski@pollub.pl

 

Dr inż. Jarosław Gawryluk

Adiunkt

Pokój: 318

E-mail: j.gawryluk@pollub.pl

 

Dr inż. Tomasz Kaźmir

Starszy wykładowca

Pokój: 317

E-mail: t.kazmir@pollub.pl

 

 

 Dr inż. Łukasz Kłoda

Adiunkt

Pokój: 317

E-mail: l.kloda@pollub.pl

Dr inż. Andrzej Mitura

Adiunkt

Pokój: 325

E-mail: a.mitura@pollub.pl

www: amitura.pollub.pl

Dr inż. Zofia Szmit

Adiunkt

Pokój: 318

E-mail: z.szmit@pollub.pl

 

Dr inż. Andrzej Weremczuk

Adiunkt

Pokój: 325

E-mail: a.weremczuk@pollub.pl


Mgr inż. Joanna Rękas

Asystent

Pokój: 316

E-mail: j.rekas@pollub.pl

 

   

PRACOWNICY TECHNICZNI

Inż. Bożena Madej - Pawłowska

Sekretariat

Pokój: 313

E-mail: b.madej-pawlowska@pollub.pl

 

Mgr inż. Wojciech Smagowski

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii

Pokój: 414

E-mail: w.smagowski@pollub.pl

 

 

Mgr inż. Joanna Dubicka-Nowak

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii

Pokój: 414

E-mail: j.dubicka-nowak@pollub.pl

 

 

Mgr inż. Marcin Kowalczuk

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii

Pokój: 410

E-mail: m.kowalczuk@pollub.pl